НАЧАЛО > За ДЕНСОЛ > Сертификати

СЕРТИФИКАТИ

ISO 9001:2015

ДЕНСОЛ е сертифициран по стандарт ISO 9001: 2015. ISO е широко признат международен стандарт за системи за управление на качеството (QMS). Уникален за задължителната си програма за вътрешен одит, стандартът ISO изисква непрекъсната оценка на всички бизнес процеси, за да се осигурят обективни измервания на ефективността и подобрението. Освен че изисква текущи вътрешни одити, ISO сертифицирането изисква ежегодни одити от трети страни от независим сертифициращ орган 

Mobirise Help
 • Help Center
 • Mobirise Forums
 • Mobirise Kit
 • Our site
Themes
 • Mobirise 5
 • Mobirise AMP
 • Mobirise Kit
Extensions
 • Code Editor
 • Form Builder
 • Popup Builder
 • Enterprise
About

Mobirise is a free offline app for Windows and Mac to easily create small/medium websites, landing pages, online resumes and portfolios.

Social

Built with Mobirise - Get now